Vision – Wale Wale Future Center

future-center1_cropped

Visionen för oss inom Wale Wale Sweden delar vi med vår systerorganisation Wale Wale Kenya. Denna vision visualiseras genom vårt framtida drömcenter i Kenya – Wale Wale Future Center. Wale Wale Future Center förkroppsligar vilken inverkan vi på sikt önskar ha i Kibera som område och på dess unga befolkning. Visionen skapades redan under 2012 då vi fortfarande kallade oss Wayo Wayo Africa. De som har följt vår process sen dess vet att vi, steg för steg, har jobbat för att förverkliga denna vision. I September 2015, designade vi, med stor hjälp av arkitekten Linda Eriksson, vårt drömcenter. Sen dess, har mycket gjorts för att en dag kunna bygga detta drömcenter.

Kampanjen Share a Square startade i december 2016 och var vår dittills största satsning mot ett realiserande av Wale Wale Future Center. Målet var att under 2016 nå 100,000 USD för att kunna köpa mark i Kibera. Olyckligtvis var inte kampanjen så framgångsrik som vi hade hoppats, vi lyckades samla ihop 16,000 USD på nio månader. Detta har gjort att vi har tvingats se över våra framtidsplaner och anpassa dem till verklighet och budget.

Kampanjvideo från 2016

Wale Wale Future Center förblir symbolen för Wale Wale Kenyas vision om att bli en stark och inflytelserik NGO i Kibera. En organisation med inverkan, inte bara på individer, utan även på Kibera som samhälle. Vi arbetar för att vara den väl behövda dosen av hopp i den ofta hopplösa tillvaro som präglar många unga i världens slumområden. Vi inom Wale Wale  kommer alltid kämpa för ungas rättigheter och intressen. Vi vill berätta deras historier, representera deras intressen och stötta dem i deras strävan. Vi kommer att vara visselblåsaren där unga människors rättigheter blir ignorerade eller kränkta. Vi vill stötta Wale Wale Kenya i arbetet att en dag vara en pålitlig NGO i Kibera. Dit institutioner och organisationer som arbetar med unga , kan vända sig till för att få råd. Wale Wale Future Center, kommer att vara den platsen där alla ovan nämnda saker kommer att få ta plats.
Det framtida centret är en symbol för Wale Wale Kenya’s vision, men även ett ambitiöst mål för vår utveckling de närmsta 10 åren. Vi siktar på att steg för steg, utveckla vårt projekt och att växa i antal medlemmar tills den dag vi flyttar in i vårt framtida center. Efter Share a square-kampanjens begränsade framgång, har vi valt att förverkliga visionen steg för steg, hellre än att skynda sig in i något vi inte är säkra på att vi kan hantera. På grund av detta har Wale Wale Kenya med stöd från Wale Wale Sweden valt att flytta in i ett bättre och större center, och att investera i ett nytt stort projekt för de två kommande åren.

De 16 000 USD som samlades in under  Share a square– kampanjen, kommer att täcka kostnaderna för Wale Wale Kenyas program första året. Sparat kapital i Wale Wale Sweden kommer att användas för att täcka kostnader för andra året. Mot slutet av det andra året, kommer en planering för nästkommande år läggas och ytterligare steg för att nå det framtida centret kommer att tas.