Wale Wale Library

Wale Wale Kenya gör verklighet av en av de största investeringarna i organisationen hittills, uppstartandet av Wale Wales egna bibliotek. Med start från och med januari 2018, kommer vi påbörja processen att skapa ett bibliotek och ett studierum som ett resultat av vårt Academic Follow Up Program. Historiskt sett i det kenyanska samhället har läskulturen alltid varit begränsad till enbart facklitteratur. Detta är beklagligt då det inom skönlitteraturen finns viktiga värden av underhållning, språkbruk och budskap vilket ungdomarna går miste om på grund av bristen av just skönlitteratur.

För många unga i Kibera är en lugn och trygg studiemiljö väldigt sällsynt eftersom deras hem oftast är livliga och då de offentliga studieplatserna lyser med sin frånvaro. Både föräldrar och lärare kämpar med att möta sina barn och elevers behov, men saknar oftast de nödvändiga resurserna. Skapandet av detta bibliotek är ett sätt att möta de litterära behoven och längtan efter underhållning hos unga i Kibera. Detta gör vi genom att erbjuda en lugn studiemiljö, ett brett sortiment av litteratur och närvaron av stöttande och kunniga vuxna.

sittingOnBench

Vi vill fungera som en länk mellan ungdomarna, deras familjer och skolor. Det är viktigt att ha i åtanke att skolorna i Kibera jobbar väldigt hårt med att möta sina många elevers behov, trots mycket ansträngda budgetar. Därför är vårt mål att jobba tillsammans med det lokala samhället och vara ett komplement snarare än ett substitut till de redan befintliga skolorna. Med att göra detta hoppas vi kunna ge alternativ till ungdomarnas utbildning och personliga utveckling. För att kunna göra verklighet av vår vision, måste vi uppnå dessa praktiska mål

  1. Att skapa en tillgänglig och kvalitativ studieplats inom Wales förhållningssätt, med böcker för alla åldrar och ämnen, och även skönlitteratur.
  2. Att erbjuda våra medlemmar välorganiserad läxhjälp med utbildade lärare.
  3. Etablera lämplig Academic Follow Up för varje elevs utbildning.
  4. Etablera ett välfungerande samarbete och kommunikation med skolor och föräldrar.

Det nya centret är betydligt större än Wales tidigare center. Övervåningen innehåller ett bibliotek, tysta rum för läsning och studier och även rum för gruppaktiviteter och diskussioner. Lärare inom olika områden kommer regelbundet besöka biblioteket för att erbjuda stöd för de elever som är involverade i vårat projekt. Praktikanter och volontärarbetare kommer också att finnas med för grundläggande läxhjälp till de yngre eleverna, med stöd från lärare och den lokala personalen.

Kärnan i Wale Wales arbete har alltid varit att ge ungdomarna de rätta verktygen så att de kan uppnå det liv och drömmar de önskar. The Library Project är ett försök att kunna erbjuda dessa verktyg till ett större antal ungdomar och en chans att fortsätta förbättra ungdomars liv i Kibera.