Kick-off möte

Nu har Wale Wale Swedens ordförande och sekreterare kommit ner till Kenya och tillsammans med praktikanter haft ett kick-off möte med projektledare för Wale Wale Kenya. Planer för den närmsta tiden och större planer för resten av året har spikats.