Wale Wale Sweden

Wale Wale Sweden är en svensk ideell förening som arbetar för ungdomar i utsatta miljöer i Kenya utifrån visionen att utvecklingsarbete ska utgå från målgruppens problembeskrivning, världsbild och potential. De viktigaste värdena för oss är demokrati, egenmakt och hållbarhet. Vårt arbete består till stor del av insamlingsarbete för att stötta det arbete vår systerorganisation Wale Wale Kenya bedriver i Kibera, Nairobi. Där driver de ett ungdomscenter där ungdomar från slummen kan få stöd i sin skolgång och få tillgång till en meningsfull fritid med aktiviteter såsom dans, konst, fotografering, skrivande, digital medieproduktion och fotboll. När vi samlar in pengar går alla medel oavkortat till vår partnerorganisation.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fotolektion under Who Am I-projektet    Foto: Paulina Sarbinowska

Utöver insamlingsarbetet så har Wale Wale Sweden som mål att främja utbyten mellan Sverige och Kenya. Detta gör vi genom att stötta svenskar som vill åka utomlands för att volontärarbeta, praktisera eller göra fältstudier hos vår samarbetspartner. Vi hjälper också till att tillhandahålla kontaktuppgifter för svenska organisationer, fritidsgårdar eller klasser som vill kommunicera med kenyanska ungdomar.

Wale Wale Sweden vill också vara opinionsbildande inom utvecklingssamarbete och visa att det går att jobba på ett sätt där målgruppen, i vårt fall ungdomarna i Kibera, är de som driver olika projekt och fattar beslut som rör organisationen. Detta arbetssätt leder till bättre förankring i det lokala samhället och därmed förbättrade resultat och stärkt långsiktighet. Inom vår opinionsbildande gren av verksamheten ingår också att skapa diskussion kring hur vi i Sverige pratar om och förstår utvecklingsarbete och områden och människor i dess fokus. Wale Wale Sweden verkar för att människor och områden ska porträtteras rättvist och nyanserat och inte som ibland förekommer överdrivet vinklat för att exempelvis nå särskilda insamlingsmål. De ungdomar som står i fokus för våra projekt är starka, fritt tänkande individer och inte hjälplösa offer, det är det vi vill kommunicera till vår omvärld genom text, bild och film.