CSR/Företagssamarbeten

Som företag har ni möjlighet att bidra till att skapa en meningsfull vardag och fritid för ungdomarna som tillhör ungdomscentret Wale Wale Kenya i Kibera. Vi samarbetar gärna med företag som vill bidra och samtidigt få värdefull marknadsföring. Ett samarbete kan innebära alltifrån gåvor till studiebesök i ungdomscentret i Kenya.

Kontakta oss för mer information: walewalesweden@gmail.com