CSR/Företagssamarbeten

Som företag har ni möjlighet att bidra till att skapa en meningsfull vardag och fritid för ungdomarna som tillhör ungdomscentret Wale Wale Kenya i Kibera. Vi inleder gärna samarbeten med företag som  delar vår förenings vision och det är en princip för oss att det ska vara ett partnerskap där samarbetet garanterar medel in till de vi är till för – ungdomarna på centret Wale Wale Kenya.

Kontakta oss för mer information: walewalesweden@gmail.com