Skolavgiftsprogrammet

Att kunna betala skolavgifter är ett problem för många kenyanska familjer. Det blir extra påtagligt när ungdomarna ska börja high school eftersom skolavgifterna ofta flerdubblas då. Om föräldrarna inte kan betala skickas ungdomarna hem från skolan. De får ingen utbildning och dessutom leder sysslolösheten till att steget till droger och kriminalitet är skrämmande litet. Dessa destruktiva aktiviteter är vanliga i Kibera och därmed väldigt lättillgängliga. För vissa är det det enda sättet att tjäna pengar.

Det har bevisats, och är lätt att förstå, att en avslutad high school-utbildning har en mycket positiv inverkan på vad som händer senare i livet. Den öppnar många dörrar och karriärmöjligheter som annars förblivit stängda. Alla Wale Wales medlemmar som går i high school kan få stöd genom det här programmet. Erfarenhet har dock visat oss att det inte är alla som är intresserade av en teoretisk high school-utbildning. Därför hjälper vi också de medlemmar som hellre vill lära sig något praktiskt, såsom bilmekanik. Även de som har tagit examen från high school kan få stöd om de vill fortsätta studera på någon yrkesutbildning.

Skolavgifterna för en person och ett år blir totalt 30 000 kenyanska shillings, vilket motsvarar ungefär 3 000 svenska kronor (beroende på växelkursen). För att ha råd med alla skolavgifter driver Wale Wale Sweden en skolaviftskampanj i september-oktober varje år. Detta projekt är centralt för vår verksamhet och för att uppfylla våra mål och är något som vi kommer att fortsätta med.

Hur går det till praktiskt?

Eleverna, som går i olika skolor i området, går till sin skola och hämtar ett inbetalningskort som de ger till våra representanter i Kenya. En representant för organisationen går till banken och betalar. Eleven tar med sig kvitto på betalningen till skolan, skolan registrerar eleven och ger denne ett kvitto som han/hon tar med tillbaka till Wale Wale-representanten. Vi gör så här för att säkerställa att pengarna går till just skolavgifter. Då alla barnen kommer från mycket svåra och fattiga hemförhållanden finns risken att de annars skulle användas till annat. Vi vet att föräldrarna försöker prioritera sina barns utbildning, men i desperata situationer är det ibland svårt att tänka långsiktigt. Skolavgifterna blir trots allt ett stöd då familjerna slipper just denna tunga ekonomiska börda.

Inte utan krav

Stöd till skolavgifter ges med tydliga förväntningar på att skolan tas på allvar och prioriteras. Det innebär att vi följer upp resultat men också erbjuder stöd längs vägen i form av tillgång till bra studieplatser; ­ det är svårt att göra läxor i slummen. Dessa krav kommuniceras till ungdomarna såväl som till deras föräldrar under enskilda möten. Efter varje termin samlar Wale Wale in resultat, vilka sedan sparas under varje elevs namn så att vi har möjlighet att följa processen. Vi vet att alla ungdomar vet nyttan av utbildning och vill satsa på skolan. Det innebär dock inte att de ska lämnas vind för våg. Precis som i Sverige behöver ungdomar, kanske särskilt de som befinner sig i övre tonåren, någon vid sin sida som visar intresse, håller lite koll och ställer krav.

Finansiering

Som nämns ovan så finansieras skolavgiftsprogrammet genom en årlig insamlingskampanj i september-oktober. Kampanjen drivs av Wale Wale Sweden och är till stor del baserad på sociala medier. Tack vare folks engagemang och många små bidrag så brukar vi få in de belopp som behövs. De flesta bidrag kommer från svenska givare, men vi har fått pengar även från andra europeiska länder, USA och Australien. Skolavgiftskampanjen 2017 drog in 54 227 kronor!

 

Tack till alla er som bidrog till kampanjen 2017!

 

 


Skolavgiftsprogrammet går hand i hand med biblioteket Wale Wale Library som drivs av Wale Wale Kenya.