Årsmöte för WWS & WWK

IMG_7327Wale Wale Swedens första årsmöte hölls söndagen den 28 februari, lett av ordförande Nina Eklund och Amanda Jernberg, sekreterare.  Årsmötet inleddes med en presentation av föregående års verksamhetsberättelse och den ekonomiska årsrapporten. Vidare diskuterades nya satsningar under 2016, och Nina presenterade den nya verksamhetsplaneringen och budgeten för 2016. En ny styrelse för Wale Wale Sweden röstades igenom, och såhär ser den nya styrelsen ut:

Ordförande: Nina Eklund
Sekreterare: Amanda Jernberg
Kassör: Sara Bergdahl
Ledamot: Petter Eriksson
Ledamot: Egil Blom
Ledamot: Maja Lindberg
Ledamot: Fredrik Sundqvist
Ledamot: Siri Banck
Ledamot: Martin Ingerby


I Wale Wale Kenya höll man på lördagen den 27 februari organisationens första årsmöte sedan det konstituerande mötet. Även här presenterades föregående års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport, samt de nya aktivitets- och ekonomiska rapporterna för 2016. I enlighet med Wale Wale Kenyas stadgar, byttes den föregående ordförande och kassör ut, då dessa bara får sitta under ett år. Det valdes även in en ny sekreterare och den nya styrelsen för Wale Wale Kenya är följande:

Ordförande: Japheth Matika
Vice ordförande: Nyabera Evette
Sekreterare: Jacob Kokoyo
Vice sekreterare: Benard Avangi
Kassör: Monica Adhiambo
Ledamot: Happiness Mwisha
Ledamot: Brian Musau
Ledamot: Paul Tennisson

Håll ögonen öppna imorgon för då lanserar Wale Wale sin största kampanj hittills!!