Wale Wale Kenya

Wale Wale Kenya är en kenyansk NGO verksam i Kibera, Nairobi. Kibera är ett av Afrikas största slumområden där alla ungdomar aktiva i organisationen bor. Fattigdom, arbetslöshet och bristande sanitära faciliteter är vanliga utmaningar i Kibera. I områden som Kibera är tristess och brist på sysselsättning ett lika stort problem som fattigdom i sig. I kombination med den utbredda kriminaliteten kan det vara svårt för unga att undvika destruktiva aktiviteter så som droger och liknande. Wale Wale Kenya ämnar frigöra ungdomarna och tillhandahålla möjligheter och verktyg med vilka de kan skapa det liv och den framtid de önskar.

Målet för Wale Wale Kenya är att ge ungdomar i området tillgång till en meningsfull fritid och en chans att utforska och utveckla sina intressen och talanger. Till ungdomscentret kommer ungdomarna för att dansa, producera film, musik och andra sorters media. Det är även en plats för dem att umgås med vänner och ta en paus från utmaningarna som unga i Kibera måste tackla på daglig basis. Vi stöttar även ungdomarna i deras skolgång genom att betala deras skolavgifter för de som går i high school och att erbjuda en av få platser i slummen med läsro och läxhjälp.

För mer information om Wale Wale Kenya kontakta oss eller läs mer på deras hemsida.

http://walewalekenya.com/

10984067_1566690100256723_7191606138690967336_n