Wale Wale Kenya

Wale Wale Kenya är en kenyansk NGO verksam i Kibera, Nairobi. Kibera är ett av Afrikas största slumområden där alla ungdomar aktiva i organisationen bor. Fattigdom, arbetslöshet och bristande sanitära faciliteter är vanliga utmaningar i Kibera. I områden som Kibera är tristess och brist på sysselsättning ett lika stort problem som fattigdom i sig. I kombination med den utbredda kriminaliteten kan det vara svårt för unga att undvika destruktiva aktiviteter så som droger och liknande. Wale Wale Kenya ämnar frigöra ungdomarna och tillhandahålla möjligheter och verktyg med vilka de kan skapa det liv och den framtid de önskar.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wale Wale Kenya med Sarakasi Dance Group  Foto: Paulina Sarbinowska


Målet för Wale Wale Kenya är att ge ungdomar i området tillgång till en meningsfull fritid och en chans att utforska och utveckla sina intressen och talanger. Till ungdomscentret kommer ungdomarna för att lära sig olika uttrycksformer så som dans, fotografering, skriva, presentationsteknik och digital medieproduktion. Det är även en plats för dem att umgås med vänner och ta en paus från utmaningarna som unga i Kibera måste tackla på daglig basis. Vi stöttar även ungdomarna i deras skolgång genom att betala deras skolavgifter för de som går i high school och att erbjuda en av få platser i slummen med läsro och läxhjälp.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Fotolektion under Who Am I-projektet  Foto: Paulina Sarbinowska


I januari 2018 gjorde Wale Wale Kenya verklighet av en av de största investeringarna i organisationens historia då de påbörjade processen att skapa ett bibliotek och ett studierum som ett resultat av vårt
Academic Follow Up Program. Det nya centret är betydligt större än Wales tidigare center. Övervåningen innehåller ett bibliotek, tysta rum för läsning och studier och även rum för gruppaktiviteter och diskussioner. Lärare inom olika områden besöker regelbundet biblioteket för att erbjuda stöd för de elever som är involverade i vårt projekt. Praktikanter och volontärarbetare finns också behjälpliga för grundläggande läxhjälp till de yngre eleverna, med stöd från lärare och den lokala personalen.

Wale Wale Kenya ämnar fungera som en länk mellan ungdomarna, deras familjer och skolor. Det är viktigt att ha i åtanke att skolorna i Kibera jobbar väldigt hårt med att möta sina många elevers behov, trots mycket ansträngda budgetar. Därför är vårt mål att jobba tillsammans med det lokala samhället och vara ett komplement snarare än ett substitut till de redan befintliga skolorna. Genom att göra detta hoppas Wale kunna erbjuda alternativ till ungdomarnas utbildning och personliga utveckling.

För mer information om Wale Wale Kenya kontakta oss.