Hur arbetar Wale Wale Kenya med att skydda Mänskliga Rättigheter I Kibera?

Jag skulle vilja börja med att dela med mig av ett citat från Development Compact av Förenta Nationerna (FN) (UN, The Millennium Development Compact 2003, New York: UN 2004: 3):

“When governments are corrupt, incompetent or unaccountable to their citizens, national economies falter. When income inequality is very high, rich people often control the political system and simply neglect poor people, forestalling broadly based development. Similarly, if governments fail to invest adequately in the health and education of their people, economic growth will eventually peter out because of an insufficient number of healthy, skilled workers.”

Wale Wale ungdomsgård ligger I Kibera som är det största slumområdet I Östafrika. I många fall skyddas inte ungdomar i Kibera deras sociala rättigheter. Exempelvis har många ungdomar inte möjlighet till skolgång, ofta på grund av ekonomiska skäl. Vi tror på att alla ungdomar skall ha rätt till utbildning, vilket framgår i artikel 17.1 i Afrikanska Stadgan om Mänskliga och Folkens Rättigheter (1986). Att inte ha möjlighet till utbildning hindrar förutsättningar till framtida arbeten och utveckling för ungdomar i Kibera likaväl för kenyanska medborgare i allmänhet.

Man skulle kunna anse att rätten till mat är en av de viktigaste rättigheterna vi har. Att ha tillgång till mat är ofta ett problem i Kibera. Brist på tillgång till mat leder till att människor inte får i sig näring vilket leder till undernäring och i de värsta fallen, vidare till dödsfall. I den Afrikanska Stadgan nämns inte rätten till mat ordagrant i en specifik artikel. Dock, kan man tolka denna rättighet som underförstådd i stadgan genom andra artiklar som Rätten till liv (artikel 4), Rätten till hälsa (artikel 16 samt Rätten till ekonomisk, social och kulturell utveckling (artikel 22).

Wale Wale Kenya vill kunna hjälpa till med att skydda dessa rättigheter. Detta genom att vara en säker plats för ungdomar att spendera sin fritid på, att möjliggöra personlig utveckling samt möjligheten till utveckling genom våran framtida skola inkluderat i Wale Wale Future Center. Wale Wale Future Center kommer kunna erbjuda dessa möjligheter för ungdomar i Kibera.

Vi är därmed övertygade om att Wale Wale även kommer kunna påverka sociala orättvisor i Kiberas samhälle likaväl som i Kenya i stort genom att vara ett center för personlig utveckling som kommer guida ungdomarna in till demokratiskt och politiskt deltagande. Detta förklaras även av FN i Development Compact från 2003,” Without sound governance – in terms of economic policies, human rights, well-functioning institutions and democratic political participation – no country with low human development can expect long-term success in its development efforts or expanded support from donor countries.”.

#SHAREASQUARE

Musik – ett stort intresse i Kibera!

God dag!

Vi hoppas att ni inte missat den nya releasen av 808s and melodies? Förutom denna fantastiska nyhet vill vi gladeligen meddela att musikprojektet är i full rulle på centret! Vi anordnar veckovis piano och gitarrlektioner som barnen och ungdomarna av alla åldrar kan ta del av. Kreativiteten flödar och härliga toner hörs från Wale Wales studio dagligen. Musik och särskilt musikproduktion är ett stort intresse i Kibera, det som hindrar de flesta ungdomar att utvecklas är av den anledningen att de inte har någon plats att kunna använda sin kreativitet på. Det Wale Wale erbjuder är en ungdomsgård som är öppen för alla ungdomar i Kibera. Kriteriet för att bli medlem är att vara involverad i minst ett projekt på centret, det finns med andra ord ingen medlemsavgift eftersom vi vill involvera ALLA ungdomar. För nuläget är det dock brist på utrymme på Centret för att kunna erbjuda denna möjlighet till fler ungdomar. Vår dröm är att genom Wale Wale Future Center kunna utöka vår medlemsbas från nuvarande 40 till ungefär 300!

17229901_2240628369494975_992399920_o.jpg
(Ben Avangi – en av medlemmarna på Wale Wale – producerar musik i Wale Studio)

För att vara med i arbetet mot Wale Wale Future Center – kolla in vår kampanj ”ShareaSquare” och SHARE MORE SQUARES med oss.

Stor nyhet! Release av ”808s and melodies”!

Idag släpps det nya musikalbumet “808s and melodies” producerat av en av Wale Wales oerhört talangfulla ungdomar – Kevins Carter! Lyssna och NJUT av dessa melodier genom denna sida.  Det är underbart att se utvecklingen inom musikprojektet på centret, detta speciellt när Kevins förklarar att det var först när han kom till Wale Wale som han började med inspelning av sång och instrument och nu har han färdigställt ett album! Läs mer om Kevins musikdrömmar och processen med att spela in albumet ”808s melodies” nedan:

How long time have you been producing music?
Kevins:
Before I came to WaleWale I was only making the beats, just making them in the house. So when I came to WaleWale 2015, that was when I started with vocals and recording.

Where do you get your inspiration from?
Kevins:
When I started making beats I used to get inspiration from other music. Mostly from electronic music, like EDM (electronic dance music) and House music because of the melodies. Because in music I love melodies and in electronic and EDM music, there is a part that only focuses on the melody. And sometimes I don’t know like… mostly, when hearing some other peoples music, I want to do something similar but not the exact same.

Where do you see yourself in 10 years?
Kevins:
10 years from now? [laughing]. I want to have my own studio… that I am running by myself and with other musicians that I am working with currently and in 10 years I want to work with other musicians.

Interviewer:
In Kenya or Globally?

Kevins:
Yea in Kenya, the studio I want to have will be in Kenya. But I want to work with other musicians globally, Africa and internationally: Europe, America…

What is the stories behind the songs in the album?
Kevins:
[Hmm…] Should I explain each song or entirely?

Interviewer:
Yea like maybe more entirely or choose some specific song…

Kevins:
Okey… You know in the album, in the EP, there are six songs. The first three songs are slow songs. Sometimes I listen to hard-core music but when it comes to making music, I intend to go back on smooth things … So, when I was making the beats for this project, most of the beats were that way…

Interviewer:
Like slow-jams?

Kevins:
Yea… You know like the style is like trap-soul… And I wanted to do like an entire album about that, but when I was looking for artists who featured on the EP, some of them … that’s not their style. So, I had to go back and make another set of beats but I put it in the same style like slow music, if you understand me?… If you listen to the songs, you will understand what I mean… But the first three are mostly like love songs, emotional songs.

Interviewer:
So the whole album, the theme is love? Or what should you say is the main theme that inspires you like the story of your songs?
Kevins:
It’s not really love. I don’t want to place it on love. But most of the tracks are about love actually [laughing]. Yea like four out of six is about love so… let me stick with love for now [laughing].

Interviewer: Okey, “kevins love album”!

Is there something more you want to add about the album or the process?
Kevins:
Yea I don’t know, because I started making the EP last November. The idea came to me in august last year and I used to say that “oh I want to like put out something nice”. Actually, the idea came in august and I wanted the project to come out in December and the whole of august I didn’t do anything because we had a show and it was no time for me to concentrate on music. So we came back and then in September I told other artists that “I want to put out this thing” and most of them were saying “yes,yes,yes”… Then in November I started making the beats, so I made the beats all of them in November and December I started recording the songs so… yea… I finished recording in January actually.

(Interview, WaleWaleKenya, Kevins Carter, 7/3-17)

Kampanjens nya fokus!

Det nya året har redan tagit oss till mars månad! Denna vecka har det varit en hel del arbete inom organisationen med att lista våra mål med detta år samt se till att den nya styrelsen blir varmare i sina kläder. Detta är någonting vi gör årligen och är betydelsefullt för att se till att arbetet rullar på som det ska. Nu är det äntligen dags att skifta fokus mot kampanjen ”ShareaSquare”! Hittils har vi uppnått 426 Squares, detta tack vare alla fantastiska privatpersoner som har bidragit till kampanjen. Detta visar på att vi TILLSAMMANS kan göra vår dröm till verklighet – Wale Wale Future Center.

Efter årets uppstart har vi kommit fram till att för att kunna nå det totala målet – 100 000 USD – innan december 2017, behöver vi även donationer från företag. Vi uppmuntrar er därför att sprida information om kampanjen, framförallt för att företag ska vara en del av detta arbete och därmed även ingå samarbete med oss i CSR-syfte.

Vi är så glada över att ha kommit så långt som vi har gjort! Donationer görs genom denna sida. Spana också in vår nya kampanjvideo, producerad av ungdomarna själva på centret.

17015197_2235488396675639_264497908_o

Vi uppmuntrar ER att bli inspirerade av varandra och därmed sprida information om kampanjen, framförallt, #ShareaSquare!
#CSR #WaleWaleKenya