Styrelsen

Vår styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande: Petter Ericsson

Sekreterare: Ellinore Eriksson

Kassör: Sara Bergdahl

Övriga ledamöter:
Martin Ingerby
Emil Moberg Lundén

För kontaktinformation, se kontakt.