Styrelsen

Vår styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande: Petter Ericsson

Sekreterare: Ellinore Eriksson

Kassör: Sara Bergdahl

Övriga ledamöter:
Martin Ingerby
Emil Moberg Lundén
Paulina Sarbinowska
Astrid Woxenius
Esmeralda Svenningsson
Matabel Omiti
Marika Sjögren
Kalle Svensson

För kontaktinformation, se kontakt.