Ge en gåva

Även om man inte har möjlighet att bidra till vårt arbete regelbundet är engångsgåvor väldigt välkommet. Wale Wale Sweden arbetar helt ideellt och alla bidrag går oavkortat [1] till välgörenhetsverksamheten Wale Wale Kenya.

Bankgiro:
Skicka in ett valfritt belopp till: Bankgiro 250-1617

Swish:
Du kan Swisha valfritt belopp till: 123 345 62 58

Paypal:
Betala via ditt konto till walewalekenya@gmail.com

Du kan även välja att stötta vår fotbollsakademi för flickor och pojkar, Wale Wale Slum Soka Academy.

Bankgiro:
Skicka in ett valfritt belopp till: Bankgiro 5624-4528

Swish:
Du kan Swisha valfritt belopp till: 123 289 26 51

Vi är mycket tacksamma för ditt bidrag!

Vad händer med mina pengar?

Genom Skatteverkets regelverk har Wale Wale Sweden registrerats som ideell förening med ett organisationsnummer: 802493-4013

Wale Wale Swedens systerorganisation Wale Wale Kenya är en registrerad NGO vid NGO Coordination board of Kenya. Wale Wale Slum Soka Academy är en del av Wale Wale Kenya. Organisationen har en extern revisor som granskar dess finanser.

Är du intresserad av årsredovisning, budget och verksamhetsberättelse kan du kontakta oss via: walewalesweden@gmail.com.

1.
Vi försöker hålla de nödvändiga administrativa kostnaderna till ett minimum. Föregående budgetår var de under 4% av vår totala omsättning.